खै कहाँ छ भगवान..!!

दसैं आयो,
अब घरमा खसी आउछ..
दङ्ग छन् उसका छोरा छोरि
अनि फुरुङ्ग छिन् श्रीमती

तेही दङ्ग र फुरुङ्ग को बीच मा
एउटा खसी को खुसि टुंगिने छ
उसको घाटी रेटिने छ,
अनि,
उसको मरेको शारीरलाई हेर्दै
स्यालले झैँ रयाल काड्दै
दसैं को शुभ कामना ओसार पसार गर्दा
म सोच्न बद्दे हुन्छु
खै कहाँ छ भगवान
जसको नाममा एउटा निर्दोष खसी रेटिना पर्यो…!!!!

One thought on “खै कहाँ छ भगवान..!!

  1. True but people don’t try to understand this. They feel sacrificing these innocent animals will protect them from accidents.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s